Raglan Castle and Abergavenny Steam Rally

Another sunny day in Wales we had begun with a coffee and breakfast on the field to gain some energy for walks around some heritage sites.

//

Kolejny słoneczny walijski dzień rozpoczęliśmy od kawy i śniadania na środku łąki (to już nasza tradycja), aby pełni energii ruszyć na kolejne zamki!

10378162_10204157633491754_121352525593057429_n 10338243_10204157623931515_619264338161363664_n

First on our list was 15th century Raglan Castle. We could see it from the distance, grand and magnificent. A family ticket was £13.50 (or Adult £4.50) .

//

Pierwszym obiektem na naszej liście był XV-to wieczny zamek Raglan. Mogliśmy go już dostrzec z pewnej odległości, piękny i majestatyczny. Bilet rodzinny to koszt £13.50 lub osoba dorosła £4.50.

10359915_10204092625626598_5900277161500101013_n

10494742_10204157634931790_2533882632681769702_n10455847_10204157640651933_7101350904955515662_n

10464011_10204157640571931_3570402940645702102_n984144_10204157659492404_5579092971373535864_n

Main part of the castle was surrounded by a moat. // Główna część zamku otoczona była fosą.

10428503_10204157654132270_2004971041864726882_n

10455759_10204157670772686_6390023805731695791_n

10494742_10204157640251923_8858043395250506520_n

10390041_10204103635701843_4549181218814819741_n

After exploring the castle and its whereabouts we headed north to see the White Castle but on the way, in town of Abergavenny my husband spotted a huge sign saying there is a Steam Rally. In a second, he forgot where we were going, turned around and within minutes we were parking near Bailey Park. We knew we won’t see the Castle if we stay but it proved to be worth it after all.

//

Po zwiedzeniu zamku wzdłuż i wszerz, pojechaliśmy bardziej na północ zobaczyć “Biały Zamek”, ale na wysokości miasteczka Abbergavenny, mój mąż zauważył znak Steam Rally (co można przetłumaczyć jako rajd lub zjazd pojazdów parowych). W jednej sekundzie zapomniał dokąd jedziemy i w zaledwie kilka minut, parkowaliśmy już pod parkiem Bailey, który gościł te wszystkie cuda epoki parowej. Wiedzieliśmy, że jeśli zostaniemy, to nie zdążymy już zobaczyć zamku, ale później okazało się, że było warto.

10505456_10204157673572756_8199580819510097833_n

10418898_10204157684853038_3085019347810453364_n

10457178_10204157729054143_2720526531046817808_n

1907363_10204157686733085_2858500539806298114_n

There were some classic bikes as well and my beloved Norton! // Było również trochę klasycznych motocykli, w tym mój wielbiony Norton.

10463026_10204157728734135_1328853243438333650_n

10494707_10204157734534280_4365996633958942200_n

And at the very end such a beauty! // A na koniec, taki smakołyk!

1618460_10205330888102386_5004048809146572024_n

Advertisement

2 thoughts on “Raglan Castle and Abergavenny Steam Rally

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s